نوار درزگیر2018-04-27T21:53:58+00:00

Project Description

نوار درزگیر

نوار درزگیر کناف (کاغذی)جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود.

نوار چسب جداکننده کناف (Trenn-fix)

زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف، ترکی نا منظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی ، در محل هایی که ساختارهای کناف و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود.بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار ، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد . این نوار از جنس کاغذ روغنی (به پهنای 6.5 سانتیمتر) بوده که در پشت آن ، یک لایه چسب(به پهنای 1 سانتیمتر) وجود دارد

نوار دزگیر PDF
تصویر کالاشرح کالاشماره کالاطول mعرض mmضخامت mm
50mm x 50mm نوار تیپ کاغذی951130000050050e005050
نوار درزگیر فایبرگلاس 25 متری921010000000000e00‏2550
نوار درزگیر فایبرمشپشت چسبدار921210000050190e009050
نوار کاغذی گوشه (کرنربید کاغذی)921050100000000e00‏3052
  (Trenn-Fix)نوارکاغذی با چسب یکطرفه921210000000150e00‏6550
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 30mm921210030400250e0025504
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 50mm921210050400250e0025504
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 70mm921210070400250e0025754
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 100mm921210100400250e00251004
نوار طولی عایق آبی921000000012100e001210

محصولات مرتبط