پیشنهادات جهت عقد قرارداد2019-12-01T18:33:12+00:00

موارد پیشنهادی شرکت کناف ایران جهت عقد قرارداد فی مابین کارفرمایان و عاملین

عاملین و کارفرمایان محترم

جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی پیشنهاد می گردد قبل از عقد قرارداد فایل ذیل را مطالعه و موارد پیشنهادی را جهت عقد قرارداد لحاظ فرمایید.

موارد پیشنهادی شرکت کناف ایران جهت عقد قرارداد فی مابین کارفرمایان و عاملین