برگزاری سمینارهای کناف دی

برگزاری سمینارهای کناف دی ( knauf day )

سمینار کناف دی (knauf day) در راستای آموزش گروه هدف خاص طراحی شده و به صورت گسترده در سطح کشور در حال برگزاری می باشد. سمینارهای فوق در شهر تهران در تاریخهای22 و31 خرداد ماه درفروشگاه شین فرد و تاپ سازه با موضوع آشنایی با مراحل درزگیری و آماده سازی سطوح برگزار گردید.

سمینار با موضوعات اجرای پارتیشن ها، اجرای تاسیسات، بارگذاری روی دیوارها، عایق سازی و کاشی کاری در سلولهای تر و همچنین مراحل اجرای دیوارهای خارجی و داخلی و سقف کاذب با آکواپنل به همراه درزگیری و آماده سازی سطوح این محصول جهت پوشش نهایی در تاریخ 25 خرداد ماه در دو نوبت صبح و عصر در فروشگاه عساکره در استان خوزستان برگزار گردید.

همچنین سمیناری در تاریخ 31 خرداد ماه سال جاری، با حضور مهندسین، پیمانکاران و تعدادی از نصابین در فروشگاه آژیراک برج در استان اصفهان برگزارشد. افراد حاضر در این سمینار با نحوه نصب و اجرای دیوارهای جداکننده آشنا شدند.

2017-07-01T05:22:52+00:00