جلسه مديران بازاريابي

هشتمين دوره جلسه مديران بازار منطقه خانم کناف، در تاريخ 26 و 27 آبان ماه و به درخواست تمامي اعضا در ايران و در شهر شيراز برگزار گرديد. مباحثي مانند اقدامات مديران بازار در زمينه طراحي کمپين‌هاي بازاريابي، توسعه محصولات، گزارش‌هاي دوره‌اي از عملکرد، و انتقال تجربيات در قالب دو روز مطرح گرديد. دراين دوره مهماناني از کشورهاي مختلف مانند ايتاليا، آلمان، يونان، تونس، ترکيه و … ميهمان جناب مهندس حافظي از واحد بازاريابي شرکت کناف ايران و آقاي مهندس سلامي از مجموعه کناف گچ و ايران گچ بودند.