رسیدگی به شکایات عاملین و مشتریان

را ه های دریافت شکایات

در حال حاضر شکایات و ادعاهای مکتوب عاملین و مشتریان از طریق آدرس ایمیل واحد امور مشتریان به نشانی claim@knauf.ir و شماره فاکس 88202371-021 قابل دریافت می باشد.

هر کدام از نامه های شکایتی دریافت شده با یک شماره در واحد امور مشتریان ثبت می گردد و عاملین یا مشتریان شاکی محترم جهت پیگیری مراحل رسیدگی نامه‌ی ارسالی خود می توانند با شماره داخلی 1250 (واحد امور مشتریان) تماس حاصل نمایند.

انواع شکایات قابل بررسی از سوی واحد امور مشتریان

  • شکایت از محصولات مجموعه شرکت‌های کناف(کناف‌ایران، کناف‌گچ و ایران‌گچ).فلوچارت
  • شکایت از عملکرد‌ عاملین مجموعه‌ شرکت‌های‌ کناف. فلوچارت
  • شکایت از خدمات مجموعه شرکت‌های کناف. فلوچارت

 

ثبت شکایات از طریق کلیک بر روی لینک زیر به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد:

http://192.168.10.30:9999/Home/login?returnUrl=%2F