آزمون و مدارک آموزشی2019-10-11T10:56:06+00:00
Loading...

آزمون و مدارک آموزشی

آزمون

در پایان دوره از کارآموزان آزمونی گرفته خواهد شد که در صورت قبولی در آن گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد (مدت اعتبار آن یک سال می باشد). دارندگان کارت یکساله مي توانند در ۶ ماه دوم دوره اعتبار کارت خود نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. (شرکت در آزمون و تمدید کارت به مدت یک سال)

مدارک آموزشی

در پایان هر دوره، آزمونی از کاراموزان گرفته میشود که در صورت قبولی درآن ، کارت پایان دوره یا گواهی نامه صادر می گردد.

نمونه مدارک آموزشی

گواهینامه سقف‌های کاذب

گواهینامه دیوار پوششی

گواهینامه دیوارجداکننده

گواهینامه درزگیری و نازک کاری

گواهینامه صفحات مسلح سیمانی

گواهینامه دکوراتیو

گواهینامه ورمی پلاستر

گواهینامه گاردکس

گواهینامه کلینئو

گواهینامه ای.ام.اف

گواهینامه دوره ویژه مهندسین

گواهینامه جت گیبس