Website Security Test

برگزاری سمینار آموزشی تخصصی آکواپنل برای عاملین جدید تهران

نخستین سمینار آموزشی تخصصی سیستم‌های آکواپنل در تهران برای منتخبی از عاملین جدید، شرکت‌های همکار موقت و شرکت‌های دارنده گواهینامه اجرایی، مورخ ۱۳ شهریور در محل دفتر مرکزی شرکت کناف ایران برگزار شد. در این دوره ۲۰ نفر از پرسنل فروش و ناظرین اجرایی شرکت‌های فوق حضور پیدا کرده و مطالب مفصلی در ارتباط با شناخت پنل‌های سیمانی، ضوابط و معیارهای کیفی –  آزمایشگاهی و جزئیات مرتبط با ساختارهای دیوارهای جداکننده و سقف کاذب آکواپنل خارجی و داخلی توسط آقای مهندس معظمی ارائه شد. همچنین جزئیات عملی و اجرایی مربوط به ساختارهای آکواپنل، توسط آقای حسین زاده به حضار آموزش داده شد. خاطر نشان می‌سازد که برگزاری این سمینار برای کلیه عاملین و شرکت‌های همکار دیگر در تهران در دست برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشد و در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۱۳۹۵-۷-۱۴ ۱۰:۳۰:۲۸ +۰۰:۰۰