برگزاری سمینارهای آکواپنل

سمینار های آکواپنل

سمینار تخصصی محصولات آکواپنل با هدف آموزش عاملین و شرکتهای همکار و گواهینامه اجرایی، در تاریخ های ۱۱ و ۲۵ اردیبهشت ماه در دو بخش تئوری و یک بخش اجرای عملی در مراکز آموزش شیراز و مشهد برگزار شد.

۱۳۹۶-۲-۳۱ ۰۷:۴۹:۰۲ +۰۰:۰۰