سیستم های پاششی مقاوم در برابر حریق VERMPLASTER®

اجرای پوشش های مقاوم در برابر حریق از متداول ترین روش های محافظت سازه در زمینه مهندسی حریق به شمار می آید. در این رووش عمدتاً ستون ها و تیر های اصلی جهت عایق سازی قاب های سازه ای مورد تقویت قرار می گیرند. سطوح دیوار ها، سقف و کف از یکدیگر موارد در مقاوم سازی غیر عامل در مقابل حریق می باشند که در موارد خاصی مورد عایق سازی قرار می گیرند. سابقه استفاده از پوشش های معدنی جهت محافظت در برابر حریق در جهان به بیش از ۵۰سال و در ایران به بیش از ۲ دهه می رسد. ایم مواد به صورت پاششی اجرا می گردند و دارای ظاهری مانند کنیتکس می باشند. این پوشش ها به دلیل اطمینان از صحت عملکرد و دقت اجراء یکی از مناسب ترین روش های مقاوم سازی در برابر حریق می باشند.

از جمله مزایای استفاده از روش پاششی با استفاده از ورمیپلستر عبارتند از: محافظت از اشکال پیچیده در برابر حریق، وزن کم، حفظ و نگهداری خواص خود در تمام چرخه عمر یک ساختمان بدون تجدید، نصب بسیار سریع و آسان توسط دستگاه در سطوح افقی و عمودی، چسبندگی بسیار خوب به فولاد و بتن، پرت کم، بدون نیاز به استر یا پرایمر، محافظت در برابر حریق از ۳۰ الی ۱۲۰ دقیقه.